همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

نتایج بررسی حادثه متروپل

یکی از مهم ترین راهکارهای مطرح در دنیا جهت پیشگیری از تکرار یا کاهش خسارات ناشی از حوادث درس آموزی از وقایع گذشته است. زمانی که ایمنی برتر از منافع شخصی و جناحی در نظر گرفته شود، واکاوی رخدادهای پیشین به دور از هرگونه ملاحظه سیاسی، جناحی، طبقاتی و … صورت میپذیرد و عملا منجر به تغییر در روندهای آتی مجموعه های موثر در ساخت و ساز میشود. حادثه ای که در 2 خرداد 1401 در شهر آبادان رخ داد اگرچه منجر به از دست رفتن شمار کثیری از هموطنان عزیزمان گردید و در دل خود ماجراهای تلخ بیشماری را دارد، اما در صورت فراموش نشدن و تحلیل دقیق آنچه که رخ داده است میتواند ثمرات متعددی را در دل خود داشته باشد. شورای اسلامی شهر تهران با توجه به وظایف ذاتی خود در کنار مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اقدام به بررسی و واکاوی حادثه متروپل شهر آبادان نموده است و در این راه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران حسب وظایف قانونی مصرح در نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران محوریت واکاوی را به دست گرفت. در این مسیر طی فراخوانی از متخصصین دعوت گردید که در این مسیر اقدام به مشارکت نمایند و در پرسشگری طراحی شده شرکت نمایند. سپس از شمار کثیری از متخصصین، پژوهشگران و فعالین حوزه های حرفه ای جهت حضور در جلسات واکاوی دعوت به عمل آمد و طی سلسله جلسات برگزار شده موارد مطرح شده از سوی ایشان به دقت مورد ثبت و بررسی قرار گرفت. این گزارش در برگیرنده نتایج این بررسی است که نهایتا با پیشنهاداتی برای شورای اسلامی شهر تهران همراه میباشد. برای دریافت این گزارش روی لینک زیر کلیک نمایید.

نتایج بررسی حادثه متروپل

مطالب مرتبط
2 دقیقه

Fire and Blast in RC Structures

عمران زاگرس

In the framework activities of the Università Iuav di Venezia PhD Programme and of the Associazione Aicap workgroup “Relazioni con l’Università”, Fire and Blast in RC Structures is a course that covers both basic and advanced topics in fire and blast load on reinforced concrete (RC) structures. Both basic and advanced topics concerning fire and […]

3 دقیقه

وبینار Induced Seismicity due to Gas Extraction: Dynamic Analyses for Retrofitting at Groningen

عمران زاگرس

Synopsis In the last decade, with the pressure to increase local energy supplies by unlocking the energy potential of the ground, induced seismicity in the northern part of Europe has considerably increased. At the same time, the existing building stock in the region was not designed to sustain such seismic demands. Consequently, structural and non-structural […]