همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes

On behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID) and the American National Standards Institute (ANSI), thank you for your interest in the workshop.
This form is to register for the Awareness Building Workshop on Modern Reinforced Concrete Building Codes, which will take place on a (TBD)
مطالب مرتبط
2 دقیقه

نتایج بررسی حادثه متروپل

عمران زاگرس

یکی از مهم ترین راهکارهای مطرح در دنیا جهت پیشگیری از تکرار یا کاهش خسارات ناشی از حوادث درس آموزی از وقایع گذشته است. زمانی که ایمنی برتر از منافع شخصی و جناحی در نظر گرفته شود، واکاوی رخدادهای پیشین به دور از هرگونه ملاحظه سیاسی، جناحی، طبقاتی و … صورت میپذیرد و عملا منجر […]

2 دقیقه

Fire and Blast in RC Structures

عمران زاگرس

In the framework activities of the Università Iuav di Venezia PhD Programme and of the Associazione Aicap workgroup “Relazioni con l’Università”, Fire and Blast in RC Structures is a course that covers both basic and advanced topics in fire and blast load on reinforced concrete (RC) structures. Both basic and advanced topics concerning fire and […]