همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

دوره طراحی حرفه ای ساختمان های فولادی و بتنی

آموزش طراحی ساختمان های فولادی و بتنی در قالب چهارمثال کاربردی

کسری ناصری 8 فروردین 1402

توضیحات

 سر فصل های دوره طراحی ساختمان های فولادی و بتنی موسسه عمران زاگرس

 

آموزش طراحی ساختمان های فولادی و بتنی در قالب چهارمثال کاربردی به شرح زیر:

مثال شماره 1 : مدل سازی و طراحی یک سازه ی 15 طبقه بتن آرمه دارای پلان نامنظم به همراه سیستم قاب خمشی ویژه و دیوار حائل و مدل سازی رمپ پارکینگ

مثال شماره 2: طراحی سازه بتن آرمه 8 طبقه دارای دال تخت وافل و دیوار برشی بتنی ویژه

مثال شماره‌ 3 : طراحی سازه‌ی فولادی 15 طبقه همراه با قاب خمشی فولادی همراه با ستون‌های مختلط و دیوار برشی بتنی ویژه و سیستم سقف عرشه فولادی

مثال شماره‌ 4 : طراحی سازه‌ی فولادی 8 طبقه دارای سیستم مهاربند همگرای وِیژه در یک جهت و در جهت دیگر مهاربند واگرا

 

نرم افزارهای  اصلی دوره: ETABS، SAFE، TEKLA

(سایر نرم افزارها:  ETABSMATE ،EXCEL، Mathcad و AutoCAD)

 سقف های تیرچه، تیر دال، عرشه فولادی و وافل

طراحی مهاربندهای کمانش تاب (BRB)

اتصالات+ الزامات جوش+ سازه نگهبان+ اندرکنش خاک و سازه

آموزش تحلیل غیر خطی مطابق پیوست دوم استاندارد 2800

به همراه تهیه نقشه های سازه ای و دفترچه محاسبات

مطابق با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

روند تدریس سرفصل مطالب دوره طراحی حرفه ای را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

جزئیات سرفصل های دوره طراحی ساختمان های فولادی و بتنی

 

بخش اول: کلیات

– معرفی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و راهنماهای موجود برای طراحی سازه های ساختمانی

– بررسی تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

– نحوه ی بررسی نقشه های معماری تایید شده و ارکان کلی یک نقشه معماری تایید شده توسط مراجع

– تقسیم بندی پروژه های مختلف از نظر ارائه به مراجع به جهت تایید و بررسی (شهرداری و …)

– بررسی نیاز یا عدم نیاز به ارائه گزارش مکانیک خاک توسط کارفرما به دفتر مشاور

– معرفی و بررسی اجمالی PDF سازمان نظام مهندسی استان تهران( ویرایش 1396) پیرامون نکات طراحی

– بررسی پلان معماری و ستون گذاری بهینه جهت تنظیم سختی مناسب در قاب و کاهش پرت مصالح

– قبل ورود به فاز طراحی چگونه می توان فهمید مقاطع اولیه اختصاص داده شده مناسب است؟ (ویژه)

– مدلسازی، بارگذاری،  تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی و بتنی در قالب 4 مثال کاربردی( جزئیات بیشتر در بخش دوم و سوم سرفصل ها آمده است)

–  مدل سازی و طراحی سرویس پله طبق پیوست ششم استاندارد 2800

– مدل سازی و بارگذاری  اتاق آسانسور و طراحی آن

– نکات پیرامون بارگذاری هلی پد طبق دستور العمل سازمان هواپیمایی کشور

– بررسی  تفاوت تحلیل های  استاتیکی،  طیفی و تاریخچه زمانی و معرفی کاربرد آن ها

– تعریف طیف پاسخ و شتاب نگاشت های زلزله در نرم افزار

– مقیاس سازی و انتخاب شتاب نگاشت های مناسب برای تحلیل طبق مفاد استاندارد 2800

– مقیاس سازی رکورد های زلزله به روش matching موجود در نرم افزار ETABS

– هم پایه سازی برش پایه طیفی به تحلیل استاتیکی

– هم پایه سازی تحلیل تاریخچه زمانی به تحلیل استاتیکی

– کنترل جا به جایی طبقات به وسیله ی تحلیل طیفی و نکات پیرامون آن

– راهکارهای کنترل جا به جایی طبقات

– کاربرد روش کار مجازی در شناسایی اعضای کلیدی و تاثیر گذار در جا به جایی طبقات

– اعمال کنترل های لرزه ای موجود در مبحث 9 ویرایش 1399 ،ACI318-99، مبحث 10 مقررات ملی و آیین نامه 2800

– محاسبه ضریب زلزله و تنظیم حالات تحلیل استاتیکی و طیفی و تاریخچه زمانی زلزله و آماده سازی فایل های اکسل جهت ارائه در دفترچه محاسبات

-آیا سبک تر شدن سازه به معنای اقتصادی تر شدن سازه مورد نظر می باشد؟

-تحلیل P-Delta چیست؟ تشریح روش در نظر گرفتن این اثر در نرم افزار

– راه ها و روش های کنترل جا به جایی طبقات و گرفتن پیچش پلان

– آیا مجاز به استفاده از تحلیل طیفی زاویه دار به عنوان جایگزین قاعده 30-100 می باشیم؟

– آشنایی مقدماتی با روش طراحی بر اساس عملکرد

– آشنایی مقدماتی با سیستم های کنترل ارتعاش سازه ها

– بررسی اندرکنش خاک و سازه و مدل سازی آن

بخش دوم : آموزش طراحی ساختمان های بتن مسلح

مثال شماره 1 : مدل سازی و طراحی یک سازه ی 15 طبقه بتن آرمه دارای پلان نامنظم به همراه سیستم قاب خمشی و دیوار حائل و مدل سازی رمپ پارکینگ

مثال شماره 2: طراحی سازه بتن آرمه 8 طبقه دارای دال تخت وافل و دیوار برشی بتنی ویژه

– مدل سازی ، بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمان های بتنی در نرم افزار در قالب دو مثال کاربردی

– چه ساختمان هایی نیاز به دیوار برشی دارند؟

– آیا همیشه دیوارها نیاز به المان مرزی دارند؟

– فلسفه اعمال ضرایب ترک خوردگی چیست و نحوه اعمال آن در اعضای سازه ای مختلف چگونه؟

– تنظیمات مربوطه به طراحی سازه مربوطه و کنترل های لرزه ای طبق ACI318-19 و مبحث 9 ویرایش 1399

– استخراج خروجی های طراحی همانند میلگرد های طولی و عرضی تیر ها و ستون

– طراحی و استخراج میلگرد های دیوار حائل

– کنترل برش چشمه اتصال در نرم افزار و به صورت دستی

– حالت های حدی حاکم در طراحی سیستم های RC (بتن مسلح)

– تفاوت سیستم های بتن مسلح و PT( پیش تنیده) در چیست؟

– اعمال کنترل های خاص برای جلوگیری از آسیب دیدگی سازه در فرآیند اجرا

– طراحی سقف و دال

 • طراحی دال بتنی را در ETABS یا SAFE انجام دهیم؟
 • مدلسازی، بارگذاری و طراحی سیستم های سقف تیرچه، تیردال، دال  و وافل در SAFE  و ETABS
 • کنترل افتادگی سقف به وسیله تحلیل غیر خطی ترک خوردگی و در نظر گرفتن افت های بلند مدت طبق مفاد ACI318 –ACI 209
 • راهکارهای کنترل افتادگی در سقف ها
 • کنترل ارتعاش سقف، کنترل برش پانچ و طراحی میلگرد پانچ
 • تعریف ترکیب بار مورد نیاز برای طراحی دال
 • تعریف میلگردهای سراسری و استخراج میلگردهای تقویتی و تنظیمات مورد نیاز برای طراحی
 • کنترل لرزه ای دیافراگم و طراحی المان هایی همانند المان های لبه و اتصال دهنده ها
 • طراحی میلگرد های سراسری ، میلگردهای تقویتی، کنترل برش یک طرفه و تنظیمات مورد نیاز برای طراحی
 • بررسی اجمالی انواع سیستم های دال مجوف موجود
 • تفاوت مدلسازی سیستم وافل در ETABS  و SAFE
 • مبنای تشخیص نواحی توپر و مجوف به صورت سرانگشتی
 • کاربرد و مدلسازی سرستون  و کتیبه

– طراحی فونداسیون

 • چه زمانی از فونداسیون گسترده و چه زمانی از فونداسیون نواری استفاده کنیم؟
 • مدلسازی فونداسیون ، تعریف مصالح، مقاطع و حالت های بار مورد نیاز
 • تفاوت تحلیل 2D و 3D در تحلیل و طراحی فونداسیون ها
 • بررسی و تفسیر گزارش آزمایش مکانیک خاک و استخراج Ks و qa
 • بررسی روش‌های تنش‌مجاز و LRFD مطابق با مبحث 7 ویرایش سال 1400
 • نحوه مدلسازی صحیح رفتار خاک در زیر سطح پی مطابق با مبحث 7 ویرایش سال 1400
 • تحلیل غیر خطی uplift چیست؟ آیا در ETABS هم امکان انجام چنین تحلیلی وجود دارد؟
 • برای کنترل تنش در خاک از چه روشی استفاده می شود؟مقاومت نهایی یا تنش مجاز؟
 • تعریف حالات بار و ساخت ترکیبات بار مورد نیاز برای کنترل تنش زیر فونداسیون
 • مدلسازی شمع بتنی برای کاهش تنش خاک در نرم‌افزارهای SAFE و ETABS
 • کنترل برش پانچ و طراحی میلگرد پانچ
 • تنظیمات طراحی و تعریف میلگردهای سراسری و استخراج میلگردهای تقویتی

– تهیه دفترچه محاسبات

– ترسیم نقشه های اجرایی به وسیله نرم افزار ایتبس میت و دلیل انتخاب این نرم افزار

بخش سوم : آموزش طراحی ساختمان های فولادی

مثال شماره‌ی سه : طراحی سازه‌ی فولادی 15 طبقه همراه با قاب خمشی فولادی و دیوار برشی بتنی و سیستم سقف عرشه فولادی

مثال شماره‌ی چهار :طراحی سازه‌ی فولادی 8 طبقه دارای سیستم مهاربند همگرای وِیژه در یک جهت و در جهت دیگر مهاربند واگرا

– مدل سازی ، بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی در نرم افزار در قالب دو مثال کاربردی

– آشنایی با مقاطع فولادی نورد شده موجود در ایران و سایز ورق‌های تولیدی در ایران

– چه زمانی از مقاطع باکس و صلیبی و H شکل برای ستون‌ها استفاده کنیم؟ بررسی ویژگی های محاسباتی واجرایی هر یک از این مقاطع

– چه عواملی بر روی پرت مصالح فولادی تاثیر گذار است؟طول دهانه‌ی بهینه برای داشتن حداقل پرت مصالح چقدر است؟

– بررسی کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی پیرامون مباحث اجرائی

– برای مدل سازی کنسول‌ها چه زمانی از دستک و چه زمانی از تیر با اتصال صلب استفاده کنیم؟

– نحوه‌ی استخراج پایگاه داده‌های مدل از نرم‌افزار به صورت فایل EXCEL و ایجاد تغییرات در آن

– حل یک مثال دستی از تحلیل P-Delta  به روش تکرار دقیق

– بررسی تفاوت اتصال صلب و نیمه صلب و نحوه‎‌ی مدل سازی هر کدام

– بررسی صفحه ستون‌ها با رفتار صلب و نیمه صلب

– تفاوت روش‌های  تحلیل مستقیم با روش طول موثر

– ساخت ترکیب بار‌های مورد نیاز برای طراحی سازه در حالت های SLS  و ULS

– طراحی مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه های طراحی ( مبحث 10 مقررات ملی ساختمان، آیین نامه 2800 و …)

– بررسی انواع مهار‌های جانبی و پیچشی و طراحی یک نمونه از آن‌ها

– طراحی برشگیرهای ستون‎های متصل به دیوار برشی

– طراحی تیر شمشیری پله و اتصالات آن

– بررسی اتصالات مفصلی موجود و طراحی یک نمونه از هر کدام و تهیه فایل Mathcad  برای ارائه در دفترچه محاسبات

– بررسی اتصالات صلب از پیش تائید شده و طراحی یک نمونه از هر کدام و ارائه فایل Mathcad  برای ارائه در دفترچه محاسبات

– طراحی وصله تیر و وصله ستون  پیچی و جوشی و تهیه فایل Mathcad برای ارائه در دفترچه محاسبات

– طراحی صفحه ستون صلب و تهیه فایل Mathcad برای ارائه در دفتر چه محاسبات

– طراحی gusset plate  و کنترل‌های مربوطه

– طراحی سخت کننده‌های تیر پیوند و مهار جانبی آن

– روش‌های در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (SSI)

– تشریح روش استاندارد 2800 در بحث اندرکنش خاک و سازه

– چرا یک مهندس عمران باید با Python  و ماژول های موجود این زبان برنامه نویسی آشنا باشد ؟

– طراحی سیستم سقف عرشه فولادی و اعمال کنترل های مربوطه

– بررسی نکات مهم در طراحی فونداسیون سازها‌ی فولادی

– آشنایی با نرم افزار‌های ترسیم نقشه‌های سازه‌های فولادی

– مدل سازی سازه‌ی مذکور در نرم‌افزار Tekla  و تولید نقشه‌های شاپ و کارگاهی

– طراحی یک نمونه سازه نگهبان به روش مهار خرپایی

– آموزش تحلیل‌های غیرخطی مطابق پیوست دوم استاندارد 2800 :

1- تحلیل استاتکی غیرخطی  و دینامیکی غیرخطی یک سازه فولادی 8 طبقه دارای سیستم  IMF  و SCBF

2- تحلیل استاتکی غیرخطی  و دینامیکی غیرخطی  یک سازه بتنی 8 طبقه دارای سیستم قاب خمشی و دیوار برشی ویژه

آیین نامه ها و مراجع مورد استفاده در دوره:

 • مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1399
 • ACI318-19
 • AISC360-22 & AISC360-16
 • AISC341-22 & AISC341-16
 • مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1392
 • مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1401
 • مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1398
 • مبحث هفتم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1392
 • مبحث هفتم از مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1400
 • نشریه 543 سازمان برنامه و بودجه کشور
 • نشریه 308 سازمان برنامه و بودجه کشور
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی دفتر مقررات ملی ساختمان
 • کتاب اصول و مبانی گودبرداری و سازه‌های نگهبان دفتر مقررات ملی ساختمان
 • استاندارد 2800 ویرایش سال 1392
 • فایل PDF  راهنمای طراحی سازمان نظام مهندسی استان تهران ویرایش اسفند 1396

نرم‌افزار‌های مورد استفاده:

 • CSI ETABS 20
 • CSI ETABS 2016
 • CSI SAFE 20
 • Mathcad 15
 • Excel 2016
 • Autocad
 • Tekla Structure V19
 • ETABSMATE

بعد از پایان دوره دانشجویان قادر خواهند بود طراحی ساختمان های فولادی و بتنی را به صورت حرفه ای از مرحله دریافت نقشه های معماری تا ارائه نقشه های سازه ای انجام دهند.

فیلم هر جلسه به صورت هفتگی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

کلاس آنلاین طراحی ساختمان بدون نیاز به حضور در تهران

برای شرکت در دوره طراحی ساختمان نیازی به حضور در کلاس ندارید. کلاس های آنلاین عمران زاگرس امکان شرکت در از راه دور را برای شما فراهم می کنند. امکان پرسش و و پاسخ در کلاس های آنلاین وجود دارد. می توانید از استاد بخواهید میکروفن شما را باز کنند و یا سوال خود را تایپ کنید.

 

کلاس حضوری طراحی ساختمان های فولادی و بتنی در تهران

اگر هنوز به کلاس های آنلاین علاقمند نشده اید می توانید در کلاس های حضوری طراحی ساختمان شرکت نمایید. محل تشکیل کلاس های حضوری در آموزشگاه عمران زاگرس در شهر تهران می باشد.

 

فیلم آموزش طراحی ساختمان

در صورتی که برای یادگیری طراحی ساختمان محدودیت زمانی دارید، می توانید در دوره ثبت نام کنید و سپس درخواست دهید که فیلم دوره قبلی برای شما ارسال شود. که البته شما به هر حال دانشجوی دوره جدید محسوب می شوید، فیلم جلسات دوره جدید را نیز دریافت می کنید و می توانید هر زمان خواستید در کلاس ها شرکت کنید.

 

ارتباط با پشتیبانی آموزشگاه مهندسی عمران زاگرس :

09338474323  (تماس+ واتس اپ+ تلگرام)

09021908096 (تماس+ واتس اپ+ تلگرام)

برای اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید یا با پشتیبانی تماس بگیرید.

فیلم جلسه اول را رایگان تماشا کنید

۰۲:۱۳:۲۰

بخش اول نمایش رایگان رایگان تماشا کنید
بخش دوم نمایش رایگان رایگان تماشا کنید

توضیحات تکمیلی

ثبت نام

جلسه اول رایگان, دانشجویی – ترم بهار 1402, عادی – ترم بهار 1402, دانشجویی – ترم پاییز 1402, عادی – ترم پاییز 1402

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

قوانین ثبت دیدگاه
 • دیدگاه های نامرتبط به دوره تأیید نخواهد شد.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال در طول دوره می توانید از طریق پشتیبانی اقدام نمایید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره طراحی حرفه ای ساختمان های فولادی و بتنی”