همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

مقالات تخصصی

در حال نمایش 12 نتیجه

 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه April 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  9 اردیبهشت 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه August 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  26 مرداد 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه February 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  9 اردیبهشت 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه January 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  9 اردیبهشت 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه July 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  26 مرداد 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه July 2023 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  مریم مقربی
  0
  21 تیر 1402
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه June 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  26 مرداد 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه March 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  9 اردیبهشت 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه May 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  14 خرداد 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه October 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  21 مهر 1401
  رایگان
 • برای دانلود رایگان کامل مجله آمریکایی Modern Steel Construction نسخه September 2022 روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نسخه زبان اصلی و رایگان مقاله

  عمران زاگرس
  0
  21 مهر 1401
  رایگان
 • مقاطع کامپوزیت فولادی پر شده با بتن که به اختصار CFT (Concrete Filled Tube)  نامیده می شوند، گروهی از مقاطع مختلط هستند که از عملکرد مشترک فولاد در محیط و بتن در بخش مرکزی برای باربری بهره می گیرند. در منابع و مراجع معتبر از این مقاطع با عناوین دیگری هم چون CFST (Concrete Filled […]

  عمران زاگرس
  0
  3 اردیبهشت 1401
  رایگان