همراهان عزیز عمران زاگرس، سایت حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد. لطفا جهت ثبت نام در دوره ها و بهره مندی از محتوا آموزشی به سایت قبل به آدرس زیر مراجعه کنید. سایت عمران زاگرس

سید علیرضا رضوی

مدیر عامل شرکت CFT ایران

دوره های سید علیرضا رضوی
درباره سید علیرضا رضوی

مدیر عامل شرکت CFT ایران